Vitajte na stránkach spoločnosti Business Telecom Consulting Group.

Sme neustále sa rozvíjajúca spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom trhu telekomunikácií. Sme profesionálmi v oblasti poradenstva a konzultatívneho predaja hlasových, internetových a HVPS a DVPS služieb na Slovensku. Našim klientom sa snažíme poskytovať kvalitnú odbornú pomoc a poradenstvo vo využívaní telekomunikačných produktov.

Naše produktové portfólio pokrýva všetky potreby zákazníka, či už bytového, alebo firemného, v oblasti hlasovej a dátovej komunikácie, vrátane internetových služieb a komplexných konzultačných služieb.

Pre našich klientov pripravíme najlepšie riešenia s ohľadom na danú požiadavku.

Radi Vás navštívime na Vami vopred určenom mieste a v čase, ktorý Vám bude plne vyhovovať.

Vaša Business Telecom Consulting Group.