Radi pre Vás zabezpečíme:

Správa telekomunikačných služieb:

- tvorba firemnej telekomunikačnej stratégie
- plánovanie OPEX a CAPEX - koncových telekomunikačných zariadení a služieb
- kontrola nákladov na telekomunikačné služby
- zabezpečenie zriadenia telekomunikačných služieb komunikácia a riešenie reklamácíi
- príprava, realizácia a vyhodnotenie tendrov
- vyjednania najvhodnejších cenových, dodacích a servisných podmienok

Poradenstvo a návrh riešení hlasových, dátových a internetových služieb v oblastiach:

- PSTN, IP a mobilné technológie na prenos hlasu
- hlasové virtuálne privátne siete a dátové virtuálne privátne siete / HVPS a DVPS /
- mobilné dátové prístupy do sietí
- návrhy a riešenia pre business centrá
- VoIP
- call centrá
- pobočkové ústredne
- mobilné a pevné kancelárske telekomunikačné zariadenia
- virtuálne dátové siete / VPN / - WAN siete
- dátové konvergentné siete
- prístup k verejnému internetu prostredníctvom pevnej, terestriálnej, satelitnej, GSM a UMTS siete
- videokonferenčné riešenia